Tidligere dirigenter

Tidligere dirigenter

Yvonne Hetting
Dirigent junior- og aspirantkorps
Yvonne Hetting overtok som dirigent for aspirant- og juniorkorpset høsten 2020.
Hun er en erfaren og engasjert trompet- pedagog med 30 års fartstid innen korps og kulturskole. Hun har studert i Århus i Danmark ved “Det jyske musikkonservatorium” hun tok “Pedagogisk musikklærer eksamen”, “Orkester diplom eksamen” og til slutt “Pedagogisk diplom eksamen” med ensemble ledelse som valgfag. Tilbake i Norge tok hun etterutdanning innen Drama på HiT, og ensemble- ledelse 1 og 2 og PPU fra Norges Musikkhøyskole i Oslo.

Yvonne har jobbet med både “blås i skolen” og som aspirant- og juniordirigent. Som musikalsk leder etterstrever hun å se hver enkelt menneske og ha struktur og forutsigbarhet, for disse er viktige grunnsteiner for å tilrettelegge for trygghet, læring og glede. Hun motiveres av den musikalske utviklingen hos de yngre barna og vil bidra til å videreføre den musikkgleden hun selv fikk som barn gjennom korpset.
Ingunn Hammerseth
Dirigent junior- og aspirantkorps
Ingunn Hammerseth var dirigent for aspirant- og juniorkorpset fra høsten 2016 til sommeren 2020.
Ingunn har studert ved NTNU Institutt for musikk, Det kongelige danske musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Hun har vært solist med Det norske blåseensemble, Forsvarets stabsmusikkorps, Østfold symfoniorkester, Greåker musikkorps, Sarpsborg janitsjarkorps, og Østfold sommerakademi. Videre har hun jobbet som vikar for Det norske blåseensemble, Forsvarets stabsmusikkorps, Kongelige norske marines musikkorps, Luftforsvarets musikkorps, Sjøforsvarets musikkorps, Stavanger symfoniorkester, Den norske opera, og Sjælland symfoniorkester. Hun har undervist i flere korps, seminarer og NMFs sommerkurs, og har mottatt stipend fra Knut Hamsuns minnefond.  
Tore Johansen
Dirigent hovedkorps
Tore Johansen var dirigent for hovedkorpset fra høsten 2016 til sommeren 2019.
Tore Johansen (f 1966) har jobbet med korps og instumentalopplæring i en årrekke - han er utdannet Universitetet i Oslo, Østlandets musikkonservatorium og Konsertvatoriet i Caen, Normandie, Frankrike. I dag er han programansvarlig i Bærum Kulturhus.  
Tomas Austestad
Dirigent hovedkorps
Tomas Austestad var dirigent for hovedkorpset fra høsten 2011 frem til sommeren 2016.
Tomas er tubaist og har bl.a. spilt tuba i Oslo Brass Band.  
Solveig Andersen Styve
Dirigent junior- og aspirantkorps
Solveig ble ansatt som dirigent for juniorer og aspiranter høsten 2013. I 2012 ble hun ofte engasjert som vikar i stillingen.
Hun spiller til daglig horn i Oslo Brass Band.

Solveig sluttet som aspirantdirigent etter seminaret på Kongsberg i februar 2016.  
Tone Fossum Olsson
Dirigent junior- og aspirantkorps
Tone har vært engasjert som aspirantdirigent i Skui juniorkorps fra høsten 2004 til sommeren 2012.

Mattias Wallin
Dirigent hovedkorps
Mattias har vært vikardirigent for hovedkorpset fra desember 2005 til sommeren 2007. Fra høsten 2007 til sommeren 2011 var han korpsets faste dirigent.
Søk
Driftes av Styreportalen AS