Historikk

I 1970 deltok korpset på kretsstevne i Oslo. Bildet er tatt i Birkelunden. Rasmussen var korpsleder.

1974: Korpset hadde fått splitter nye uniformer og skulle på tur til Romania.

Medaljer fra perioden 1970-75

Bildet er tatt på Jutulsetta under klubbhuset. Dirigent var John Årenes.

Historikk


Starten

Initiativet til korpset ved Skui skole ble tatt av Johan Holmen, Emil Hansen , Carl Lindell, Anton Strand og overlærer Nils Seim ved Skui skole i 1916.  Korpset ble stiftet i februar 1917.  40 gutter stilte til prøvespilling og 13 ble tatt ut. Senere kom to trommeslagere til.  Den første dirigenten var lærer N. L. Wold. Navnet på korpset var Skui Guttekorps.


Guttene ble eldre og korpset skiftet navn til Skui Ungdomskorps i januar 1925.  Den 24. november 1931 ble det stiftet et nytt Skui Guttekorps, med 17 gutter og Martin Ståvi som dirigent.


I begynnelsn av 1950-årene skiftet det "nye" guttekorpset navn til Skui Juniorkorps. I denne tiden kom det også jenter med i korpset. Det opprinnelige guttekorpset endret navn til Skui Amatørkorps. Fra 1950-årene og fram til 1967 ble juniorkorpset drevet av Skui Amatørkorps.  Fra høsten 1967 overtok Skui skoles foreldrelag driften og egen korpsstyre ble dannet.


Skui Amatørkorps har senere skiftet navn til Skui brassband.


60- og 70-tallet

Vi har mottatt en hyggelig mail og noen bilder fra Britt Løkken. Hun var aktiv i Skui Juniorkorps på 1960- og 70-tallet. I 1975 fortsatte hun i Skui Amatørkorps (nå Skui Brassband) og spilte der fram til 1978. Britt bor nå på Tolga i Nord-Østerdalen hvor hun spiller i Hodalen Musikklag.


I 1971 og 1972 dro korpset på Tysklandstur, første året sammen med flere andre skolekorps fra Bærum. Alf Kleven var korpsleder.


I 1974 fikk korpset splitter nye uniformer og skulle på tur til Romania.


Dirigenten i Skui Juniorkorps fra 1968 til ut på 70-tallet (Britt sluttet i SJK i 1975) var John F. Tveit fra Stabekk Janitsjar. Han kjenner vi godt i dag som Eb-kornettist i Skui Brassband.


Britt skriver:


"De første årene hadde vi mange gruppeinstruktører fra Stabekk. Da jeg begynte i korspset, var det først en periode med notekurs, så gikk vi over til å spille på bare munnstykket ei stund, før vi slapp til med instrumenter (synes å huske at det var litt magert med instrumenter). Før vi fikk tildelt instrument, ble hver kandidat vurdert av Tveit i forhold til hvilket instrument vi skulle få, hva vi passet til. Jeg håpet på kornett, og fikk det! Foreldrelaget var veldig aktivt, og det var mye voksensosiale arrangementer i tillegg til turer og arrangementer for ungene. Inntektene kom fra Julemesse, Bingo og etterhvert loppemarked. Mye sjauing og mye moro."


Vi har også lagt inn et bilde av Skui Juniorkorps anno 1960. Bildet er tatt på Jutulsletta under klubbhuset. Dirigent var John Årenes.


**************************************************************************


Korpset startet i 1917 som et brassband. Dvs. at korpset bestod av kun messingblåsere i tillegg til slagverk. I en kortere periode på 70-tallet har både klarinetter og saksofoner vært innom korpsets besetning. Nå har korpset funnet tilbake til røttene og er et såkalt brassband.


Fra midten av 1990-tallet har korpset deltatt i Akerhusmesterskapet flere ganger og 3 ganger i NM. Akershusmesterskapet har i den senere tid blitt en årlig begivenhet for korpset. I 1999 vant Skui Juniorkorps Akershusmesterskapet og tok 3. plass i NM (3. divisjon). I 2010 vant korpset divisjon Skolekorps Brass i Akershusmesterskapet med 90 poeng og 1. ærespris.


Til 80års-jubileet i 1997 ble det dannet et foreldrekorps, Skui Brass Resirkulerte. I 2007 feiret Skui Juniorkorps 90års-jubileum med stor konsert i Sandvika Teater og med jubileumsfest på Skui grendehus. I 2017 feiret Skui og Emma Hjorth skolekorps 100 års-jubileum med stor fest for tidligere medlemmer, jubileumskonsert og sommertur til Spania.


For å tydeligere markere tilhørigheten til både Skui skole og Emma Hjorth skole, endret korpset navn fra Skui Juniorkorps til Skui og Emma Hjorth skolekorps i 2013. Antall medlemmer i hovedkorpset har de siste årene ligget mellom 20-32.


Ledere og dirigenter fra 1960

År

Styreleder

Dirigent

Aspirant og juniordirigent

2020

Lars Tore Langlo

Sebastian Martinussen

Yvonne Hetting

Ingunn Hammerseth

2019

Lars Tore Langlo

Beate Devold

Sebastian Martinussen

Tore Johansen

Ingunn Hammerseth

2018

Beate Devold

Tore Johansen

Ingunn Hammerseth

2017

Beate Devold

Gørin Asmussen Zimmer

Tore Johansen

Ingunn Hammerseth

2016

Gøril Asmussen Zimmer

Paul Torgersen

Tore Johansen

Tomas Austestad

Ingunn Hammerseth

Viggo Vea

2015

Paul Torgersen

Tomas Austestad

Solveig Andersen Styve

2014

Paul Torgersen

Tomas Austestad

Solveig Andersen Styve

2013

Paul Torgersen

Tomas Austestad

Solveig Andersen Styve

Ragnhild Nødland

2012

Paul Torgersen

Tomas Austestad

Ragnhild Nødland

Tone Fossum Olsson

2011

Paul Torgersen

Tomas Austestad

Mattias Wallin

Tone Fossum Olsson

2010

Paul Torgersen

Mattias Wallin

Tone Fossum Olsson

2009

Paul Torgersen

Anne Opedal

Mattias Wallin

Tone Fossum Olsson

2008

Anne Opedal

Mattias Wallin

Tone Fossum Olsson

2007

Anne Opedal

Mattias Wallin

Tone Fossum Olsson

2006

Anne Opedal

Kristin Broeng

Mattias Wallin

Tone Fossum Olsson

2005

Kristin Broeng

Mattias Wallin

Anders Hårstadhaugen

Tone Fossum Olsson

2004

Kristin Broeng

Arvid Gustavson

Anders Hårstadhaugen

Tone Fossum Olsson

2003

Arvid Gustavson

Anders Hårstadhaugen

Ida Sorknes

Bjørn Husom


2002

Arvid Gustavson

Anne Hasle

Bjørn Husom

Eirik Bøhn Berntsen


2001

Anne Hasle

Eirik Bøhn Berntsen


2000

Anne Hasle

Eirik Bøhn Berntsen


1999

Anne Hasle

Tone Strand Molle

Eirik Bøhn Berntsen


1998

Tone Strand Molle

Eirik Bøhn Berntsen


1997

Tone Strand Molle

Lisbet Liabø

Eirik Bøhn Berntsen


1996

Lisbet Liabø

Eirik Bøhn Berntsen

Bente Martinsen Bratlie


1995

Lisbet Liabø

Halvor Fjermeros

Bente Martinsen Bratlie


1994

Halvor Fjermeros

Magnar Møkkelgård

Bente Martinsen Bratlie


1993

Magnar Møkkelgård

Gro Melander Jakobsen

Bente Martinsen Bratlie


1992

Gro Melander Jakobsen

Bente Martinsen Bratlie


1991

Gro Melander Jakobsen

Oddvar Johansen

Bente Martinsen Bratlie


1990

Oddvar Johansen

Yngve Bjerke

Bente Martinsen Bratlie


1989

Yngve Bjerke

Bente Martinsen Bratlie


1988

Yngve Bjerke

Bente Martinsen Bratlie


1987

Yngve Bjerke

Bente Martinsen Bratlie


1986

Yngve Bjerke

Bente Martinsen Bratlie


1985

Yngve Bjerke

Trond Elvestad

Bente Martinsen Bratlie


1984

Trond Elvestad

Reidar Follestad

Bente Martinsen Bratlie

Lars Emil Johannesen


1983

Reidar Follestad

Lars Emil Johannesen


1982

Reidar Follestad

Lars Emil Johannesen


1981

Reidar Follestad

Odd Arnesen

Lars Emil Johannesen


1980

Odd Arnesen

Sigvald Dalen

Lars Emil Johannesen

Terje Larsen


1979

Sigvald Dalen

Terje Larsen


1978

Sigvald Dalen

Terje Larsen


1977

Sigvald Dalen

Thomas Weibell

Terje Larsen

Kim Brunvoll


1976

Thomas Weibell

Kim Brunvoll

John H. Tveit


1975

Thomas Weibell

John H. Tveit


1974

Thomas Weibell

Knut Verdich

John H. Tveit


1973

Knut Verdich

Ragnar Holth

John H. Tveit


1972

Ragnar Holth

Alf Kleven

John H. Tveit


1971

Alf Kleven

John H. Tveit


1970

Alf Kleven

Thor Ranum

John H. Tveit


1969

Thor Ranum

John H. Tveit

Egil Lamre


1968

Thor Ranum

Kjell Mellebye

Egil Lamre


1967

Kjell Mellebye

John Aarones

Egil Lamre

Thore Jacobsen


1966

John Aarones

Thore Jacobsen


1965

John Aarones

Thore Jacobsen


1964

John Aarones

Thore Jacobsen

Erling Johansen


1963

John Aarones

Erling Johansen


1962

John Aarones

Erling Johansen


1961

John Aarones

Erling Johansen


1960

John Aarones

Erling Johansen