Korpset

Om korpset

Hvem er vi?


Korpset ble etablert i 1917. For å tydeligere markere tilhørigheten til både Skui skole og Emma Hjorth skole, endret korpset navn fra Skui Juniorkorps til Skui og Emma Hjorth skolekorps i 2013.,


Vi har om lag 50 musikanter fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. I tillegg har vi et tett samarbeid med de "voksne" i Skui Brassband. Hovedkorpset deltar regelmessig i konkurranser; årlig i Distriktmesterskapet og noen ganger i NM.

Dirigenter

Sebastian Martinussen tok over som dirigent for hovedkorpset høsten 2019.


Sebastian har bachelor i utøvende musikk med basstrombone som hovedinstrument. Han har utvidet med PPU og også tatt videreutdanning i dirigering og trombone ved UiS, samt dirigering og musikkteori ved NMH. I sum gjør dette Sebastian til en helhetlig musiker som både arbeider som dirigent, trombonist og pedagog.


Ved siden av studiene har Sebastian jobbet som instruktør og dirigent for diverse korps og vært
aktiv som dirigent og instruktør på helgeseminarer i korpsverden . Etter endte studier har han
jobbet på fulltid som dirigent og instruktør i korps på østlandet.

Yvonne Hetting

Dirigent junior- og aspirantkorps

Yvonne Hetting overtok som dirigent for aspirant- og juniorkorpset høsten 2020.


Hun er en erfaren og engasjert trompet- pedagog med 30 års fartstid innen korps og kulturskole. Hun har studert i Århus i Danmark ved “Det jyske musikkonservatorium” hun tok “Pedagogisk musikklærer eksamen”, “Orkester diplom eksamen” og til slutt “Pedagogisk diplom eksamen” med ensemble ledelse som valgfag. Tilbake i Norge tok hun etterutdanning innen Drama på HiT, og ensemble- ledelse 1 og 2 og PPU fra Norges Musikkhøyskole i Oslo.


Yvonne har jobbet med både “blås i skolen” og
som aspirant- og juniordirigent. Som musikalsk leder etterstrever hun å se hver enkelt menneske og ha struktur og forutsigbarhet, for disse er viktige grunnsteiner for å tilrettelegge for trygghet, læring og glede. Hun motiveres av den musikalske utviklingen hos de yngre barna og vil bidra til å videreføre den musikkgleden hun selv fikk som barn gjennom korpset.

Sebstian Martinussen

Dirigent hovedkorps