Korpset i dag

Rekruttering

Korpset rekrutterer aspiranter fra Emma Hjorth skole og Skui skole.

Spørsmål om rekruttering kan stilles til rekruttering@sehs.no, mens spørsmål om SFO-korpset sendes til styreleder@sehs.no.  

Tidsplan

Man kan begynne som aspirant den høsten man starter i 2. trinn, men vi tar gjerne imot aspiranter fra 3., 4. og 5. trinn også. Man er aspirant i 1 år, spiller så 2 år i juniorkorpset før man tas opp i hovedkorpset. For de som starter i 5. trinn er det mulig å rykke opp i hovedkorpset etter 1 år som aspirant og 1 år i juniorkorpset.

Man kan stå som medlem i korpset frem til og med 3. året på videregående skole. Medlemmer kan søke styret om å fortsette lenger enn dette.

Øvelser

Aspirantene øver onsdag ettermiddag på kunst- og håndverksrommet på Skui skole.

Juniorkorpset øver etter aspirantene, onsdager på kunst- og håndverksrommet på Skui skole. 

Hovedkorpset øver onsdager i festsalen på Skui skole. 

Alle musikantene opp til og med ungdomsskolen må melde seg inn i Bærum kultur- og musikkskole og få individuell undervisning av profesjonelle musikere. Informasjon og link til påmelding vil sendes ved innmelding i korpset. Du kan få mer informasjon ved å kontakte den ansvarlige for undervisningen.

Seminarer

Etter sommerferien starter øvelsene opp igjen i slutten av august. Vanligvis får årets aspiranter instrumentene sine på første øving, og får tildelt faddere som hjelper dem å få lyd i instrumentene og gir råd om vedlikehold. Noe av det første som skjer er et "kick-off-seminar" for å komme igang med en ny sesong. I de siste årene har dette seminaret vært arrangert som et hjemmeseminar på Skui skole. Seminaret avsluttes med en "hentekonsert" med hovedkorpset og juniorkorpset, og om alt går etter planen klarer aspirantene også å holde en konsert.

I januar/februar har vi i mange år hatt "borte"-seminar. Her har både hovedkorps, juniorkorps og aspiranter hatt besøk av dyktige instruktører.  

Konkurranser

Distriktsmesterskapet blir avholdt i Lørenskog og Asker hvert år i mars/april. Hovedkorpset har deltatt en rekke ganger og stiller i 3. divisjon skolekorps/brass. I 1999 og 2023 vant vi Akershusmesterskapet for 3. divisjon skolekorps. I 2010 vant korpset divisjon "Skolekorps Brass" med 90 poeng og 1. ærespris. I 2019 ble det 2. plass i 1. divisjon brass.

Norgesmesterskapet henger en god del høyere og deltakelse her blir derfor noe sjeldnere. Hovedkorpset har deltatt 3 ganger. I 1999 tok korpset en 3. plass i 3. divisjon og i 2009 ble korpset nr. 9 av 14 korps.

Juniorkorpset har deltatt i "Underholdningskampen" i Oslo, der det deles ut uhøytidelige priser som for eksempel "Kostymeprisen", "Spilleglede- og formidlingsprisen" og "Følge-dirigent-prisen". I 2016 vant juniorkorpset “Forte”-prisen for å spille sterkest med færrest musikanter.

Turer

I juni hver sommer drar korpset på sommertur. Enkelte år går turene innenlands, andre år reiser vi til utlandet. I 2007 feiret korpset 90-årsjubileum. Turen gikk da til solfylte Portugal. I 2017 feiret korpset 100-årsjubileum. Da reiste alle sammen, både hovedkorps, junior og aspiranter til Spania. Men dette var spesielle turer, i de siste årene har vi vært i Danmark, Sverige og Norge.

Juniorkorpset reiser som regel på en tur som er mer tilpasset aldersgruppen, gjerne på Peter Wessel Juniorkorpsfestival i Larvik.  

Loppemarked

Loppemarkedet blir avhold hvert år i april/mai. Dette er korpsets viktigste inntekstkilde, og svært sosialt for foreldrene å være med på. Etter en ukes innsats med loppehenting og stabling, arrangeres loppemarkedet lørdag og søndag på Skui Skole. Datoer for neste loppemarked finner du i terminlisten, når vi har starter vil loppeskjemaet bli aktivt, ellers hvis du har spørsmål, ta kontakt med loppemarked@sehs.no.

17.mai

Tidlig om morgenen starter vi med spilling rundt om i nærområdet. Etter flaggheising ved Emma Hjorth skole og Skui skole, er det barnetoget ved Emma Hjorth skole. Senere leder korpset an toget fra Vøyenenga til Skui skole.

Under oppkjøringen til 17-mai, får 2-års juniorer være med å marsjere med instrumenter og spille sammen med hovedkorpset. Avhengig av besetning og nivå, vil aspiranter og juniorer slås sammen og marsjerer som eget korps eller sammen med hovedkorpset uten instrumenter. Første-års juniorene vil da få være duskbærere.  

Spilleoppdrag

Korpset stiller opp på små og store begivenheter i nærmiljøet. Skolenes sommeravslutninger, om Emma Hjorth skole feirer 10-årsjubileum eller ny E16 skal åpnes, stiller korpset opp. Vi kan også leies inn for å spille på jubiléer og andre store dager for folk, idrett og næringsliv. Ta kontakt med info@sehs.no hvis du har et oppdrag til oss.

En god tradisjon er at korpset stiller opp og spiller for korpsets konfirmanter på konfirmasjonsdagen.  

Konserter

Hvert år i desember arrangerer korpset julekonsert i Bryn kirke sammen med Skui Brassband.

Ellers vil korpset avholde minst en større konsert i løpet av sesongen, enten alene eller sammen med andre.  

Besetning

Vi er et brassband, så vi har bare messinginstrumenter og slagverk i korpset vårt. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS