Korpset

Hvem er vi?

Korpset ble etablert i 1917. For å tydeligere markere tilhørigheten til både Skui skole og Emma Hjorth skole, endret korpset navn fra Skui Juniorkorps til Skui og Emma Hjorth skolekorps i 2013.

Vi har om lag 24 musikanter fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. I tillegg har vi et tett samarbeid med de "voksne" i Skui Brassband. Hovedkorpset deltar regelmessig i konkurranser; årlig i Distriktmesterskapet og noen ganger i NM.

Dirigenter

Sebstian Martinussen
Dirigent hovedkorps
Sebastian Martinussen tok over som dirigent for hovedkorpset høsten 2019.
Sebastian har bachelor i utøvende musikk med basstrombone som hovedinstrument. Han har utvidet med PPU og også tatt videreutdanning i dirigering og trombone ved UiS, samt dirigering og musikkteori ved NMH. I sum gjør dette Sebastian til en helhetlig musiker som både arbeider som dirigent, trombonist og pedagog.

Ved siden av studiene har Sebastian jobbet som instruktør og dirigent for diverse korps og vært
aktiv som dirigent og instruktør på helgeseminarer i korpsverden . Etter endte studier har han
jobbet på fulltid som dirigent og instruktør i korps på østlandet.
Karoline Angell Jørgensen
Dirigent junior- og aspirantkorps
Karoline Angell Jørgensen overtok som dirigent for aspirant- og juniorkorpset høsten 2021.
Karoline ble ferdig med bachelorgraden Faglærerutdanning i musikk på Musikkonservatoriet i Tromsø i 2014, med trombone som hovedinstrument.

Etter graden fortsatte hun på Musikkonservatoriet med videreutdanning på trombone og basstrombone. I begynnelsen av 2015 dro hun til Sør-Afrika på utveksling ved South African College of Music i Cape Town.  

I dag er hun masterstudent i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole.  
Søk
Driftes av Styreportalen AS