Innmeldingskjema

Vi rekrutterer fra Skui og Emma Hjorth skoler, i perioden april-juni. Men du må gjerne melde deg inn når som helst.

Ønsker du å melde deg inn? Det kan du gjøre i innmeldingsskjemaet under.  

Er det noe du lurer på? Send email til rekruttering@sehs.no.  

Innmeldingskjema

Om bruk av bilder/videoer av barn på internett:

Korpset vil under ingen omstendighet frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra de foresatte.

Korpset vil under ingen omstendighet ta bilder av barna når de er svært lettkledde.

Bildene som publiseres på nett vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger.

Korpset vil alltid be om spesifikt samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder av barna til journalistiske formål eller dersom innleide instruktører ønsker å ta bilder av barna.

I forbindelse med korpsarrangementer vil det bli tatt bilder og video av barna. Ved å la barna delta på konserter og andre arrangementer i uniform, godtar dere også at barnet blir tatt bilde/video av. Slike bilder og videoer vil bli publisert på websiden vår, www.sehs.no. Medlemmer av den private korpssiden på Facebook kan også legge ut slike bilder der. Administratorer kan strømme/legge ut slike bilder/videoer på korpset offentlige Facebook-side.

Bilder som tas av barna uten uniform vil kun bli publisert i forbindelse med korpsarrangementer. Det er mulig å reservere seg mot at bilder/videoer av egne barn publiseres (www.sehs.no, offentlig facebook-gruppe) i denne forbindelse. Vi har ikke ansvar for, og mulighet til, å hindre at bilder og videoer kan bli publisert av andre.

For generell info, se infoside fra Datatilsynet.
Søk
Driftes av Styreportalen AS