For deg som lurer

Hva vi tilbyr våre musikanter:

Talentutvikling:
 • Alle får utvikle seg i sitt eget tempo. Man trenger ikke være best som 10-åring for å bli solist som 18-åring. 
 • Det stilles ikke krav til prestasjoner. Alle får bidra med det de kan best. 
 • Stjerner får lov til å skinne, men ikke på bekostning av andre.

Lagspill:
 • Hvordan bli god sammen med andre.
 • Hvordan gjøre andre gode.

Muligheter
 • De som ønsker det, får utfordringer og rådgivning.
 • Profesjonell undervisning. 
 • Lære å lage musikk ved å spille ett eller flere instrumenter.

Hvordan blir dette for barnet?

 • Lære å lage musikk 
 • Lære å spille ett eller flere instrumenter 
 • Lære noter, som er et globalt språk 
 • Erfare hvordan man blir god sammen med andre 
 • Erfar hvordan det er å lykkes 
 • Bli kjent med ungdom - kult å kunne si hei til en 16-åring på storsenteret og få et hei og et smil tilbake
 • Fadderordning 
 • Erfare å være å være forbilde for yngre barn 
 • Selvstendighet - følge egne interesser, ikke andres. 
 • Lære å lede små grupper 
 • Forstå hvordan man får en gruppe til å fungere 
 • 1 år som aspirant, 2 år som junior, deretter hovedkorpset.

Ved siden av 17 mai, hva gjør et korps?

 • 2 øvingshelger hvert år 
 • Høstkonsert i Bærum Kulturhus 
 • Julekonsert 
 • Sommertur 
 • Konkurranser 
 • Andre konserter
Vi spiller ikke bare marsjer: 

Hva innebærer dette for foreldrene?

 • Man trenger ikke kjøpe uniform - denne låner man av korpset. 
 • Man trenger ikke kjøpe instrument - dette låner man av korpset. 
Hva koster det?
 • Medlemsskap i korpset: 500 kr i halvåret (per 29/5 -24)
 • Pliktig musikkundervisning i Bærum kulturskole: 5600 kr i året (per 29/5 -24). 
 • For dyrt? Familier med lav inntekt kan få hele eller deler av utgiftene dekket av kommunens fritidsstipend.
Hvor mye tid tar det?
 • Øvinger 1 dag i uken, på onsdager. Fra 45 minutter det første året, til 2 timer for hovedkorpset. 
 • Foreldrevakt på øvinger går på rundgang blant foreldrene.
 • Dugnad: 3 kvelder + 2 dager per forelder i forbindelse med et loppemarked i året (april/mai). Alt annet er frivillig.
 • Nettverksbygging - man blir kjent med andre foreldre
 • Oversikt - man kjenner foreldrene til andre barn 
 • Følelse av å lykkes ved å se barna opptre og bidra til en god opplevelse 
 • Er du en ildsjel - vi ønsker deg velkommen til å bidra til å gjøre tilbudet bedre. 
For deg som har flyttet til Norge:
 • Lær norsk lettere Ingen forbindelse til noen religion
 • Ingen forbindelse til stat, militæret eller politi 
 • Alkoholforbud

LinkerKorps er kultur (artikkel av Kjersti Thoresen i Aftenposten 25 april 2015) 

Kjedelig å spille i korps? (artikkel av Tone Rage i skoleaviser.no 21 oktober 2016)

Søk
Driftes av Styreportalen AS